В зависимост от типа сграда и нуждите на собствениците, услугите включват:

 • Почистване и поддържане на общите части на сградата (стълбища, коридори, фоайе, етажни площадки, парапети, первази, врати, мазе);
 • Почистване остъкляването на общите части (входна врата, прозорци, дограма и др.);
 • Плащане на общите сметки за електричество, парно, вода, асансьор и др.;
 • Техническа поддръжка и почистване на асансьорите;
 • Техническа поддръжка на общите инсталации;
 • Поддръжка на домофонната система
 • Портиер;
 • Поддръжка на прилежащите тротоари, зелени площи, детски площадки, и местата за паркиране;
 • Дребни поправки, възникнали при нормално използване на сградата;
 • Почистване на снега от алеите пред входа;
 • Застраховка на сгради;
 • Водене на книгите, протоколите и регистрите;
 • Счетоводни услуги и администрация - изготвяне на отчети за направените разходи;
 • Организиране и провеждане на Общи събрания и информиране на собствениците.
 • Допълнителни услуги за общите части:
  • Съоръжения за видео-наблюдение;
  • Охрана;
  • Озеленяване;
  • Поддържане на басейн;
  • Отдаване под наем на общи части;
  • Осигуряване на документи за имота – разрешения, партиди, актове и др.
  • Привличане на външно финансиране чрез писане на проекти, участие в програми и др.