Ползвайки нашите услуги, ще си спестите “висенето” по опашки, хабене на време и пари.

 • Всички видове ремонти в общите части и апартаменти
 • Саниране
 • Привличане на външно финансиране участие в програми, проекти и др.
 • Осигуряване на строителна документация, касаеща вашия имот
  • Данъчни оценки
  • Скици
  • Проектиране и осигуряване на строителна документация за преустройство или промяна на предназначението
  • Подаване на заявления и декларации пред общински и държавни служби
 • Отдаване под наем и взаимоотношения с наемателите
 • Правни услуги:
  • Правни консултации
  • Договори, пълномощни, актуално състояние, изготвяне на други документи
  • Регистрация на фирма
  • Съдействие за издаване на визи
 • Услуги за сделки с недвижими имоти - Съдействие по време на цялата процедура по покупко-продажба на имоти – готови или в процес на строителство - пълно юридическо обезпечаване на сделките от момента преди подписване на предварителния договор, до снабдяването с нотариален акт за имота:
  • Проверки за тежести
  • Пазарна оценка на имота
  • Проверка на документите на имота
  • Изготвяне или оценка на предварителни договори за наем или покупко-продажба на имот
  • Подготовка и обслужване на нотариални сделки и удостоверявания
  • Участие в преговори
 • Съдействие за ипотечни кредити
 • Преводач